• Dla BPBP S.A.
  Inwestor: ZGO S.A., Bielsko-Biała
  Inwestycja- rozbudowa budynku kompostowni o nadawę i bioreaktory
  - kompleksowe instalacje zewnętrzne elektryczne i teletechniczne
  - kompleksowe instalacje wewnętrzne hali i części socjalnej
  - instalacje piorunochronne i uziemiające

 • Dla Aluprof S.A. (grupa Kęty)
  Inwestor: Aluprof S.A.
  Inwestycja - hale produkcyjne i magazynowe zakładów Aluprof w Bielsku-Białej - cykliczna współpraca w zakresie montażu nowych instalacji, remontów oraz modernizacji w obiektach zakładu: (prefabrykacja i podłączanie rozdzielnic; montaże tras kablowych; układanie kabli energetycznych, teletechnicznych, światłowodowych; remonty instalacji odgromowych i uziemiających; przebudowa serwerowni; montaże oświetlenia i osprzętu elektrycznego; demontaże).

 • Dla Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”
  Inwestor: HCM „Miasteczko Śląskie: S.A.
  Inwestycja- wymiana zasilania między stacją główną zasilania a stacjami oddziałowymi
  - demontaż istniejącej infrastruktury kablowej
  - remont kanałów kablowych
  - budowa nowej estakady kablowej
  - wykonanie nowych połączeń kablowych 6 kV pomiędzy stacjami zasilania (dł. ok 6000m)

 • Dla Skolnity Sp. z o.o.
  Inwestor: Skolnity Sp. z o.o.
  Inwestycja- budowa stoku narciarskiego wraz z infrastrukturą
  - wykonanie instalacji naśnieżania w zakresie budowy i podłączenia złącz kablowych
  - zasilanie i sterowanie oświetleniem stoku.

 • Dla BPBP S.A.
  Inwestor: Synthos S.A. Dwory 7
  Inwestycja- budowa Zakładu Produkcji Kauczuku (SSBR- UG faza II)
  - kompleksowe wykonanie instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych
  - wykonanie stalowych przepustów kablowych.

 • Dla BPBP S.A.
  Inwestor: AQUA S.A.
  - modernizacja linii zasilających
  - wymiana trasy kablowej
  - prace z zakresu AKPiA.

 • Dla BPBP S.A.
  Inwestor: Aluprof S.A.
  Inwestycja- budowa nowej hali magazynowej o pow. 17 000 m2
  - kompleksowe instalacje elektryczne wewnętrzne
  - oświetlenie zewnętrzne
  - oświetlenie ogólne
  - oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
  - zasilanie urządzeń wentylacji, klimatyzacji, innych odbiorów siłowych
  - prefabrykacja i montaż rozdzielnic obiektowych
  - instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych.

 • Dla KRIS POLAND Sp. z o. o.
  Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
  Inwestycja- prace naprawcze na instalacji naśnieżania
  - wymiana kablowej linii zasilającej i sterowniczej naśnieżania
  - wykonanie muf naprawczych.

 • Dla P.P.H.U. JERZY
  Inwestor: Kolej Linowa „CZANTORIA” Sp. z o.o.
  Inwestycja- wykonanie instalacji naśnieżania
  - trasy kablowe wraz z kanalizacją dla instalacji naśnieżania (zasilanie, sterowanie)
  - trasy kablowe dla projektowanej linii zasilania oświetlenia
  - montaż złącz kablowych.

 • Dla BPBP S.A.
  Inwestor: Urząd Miasta w Bielsku-Białej
  Inwestycja -„Zagospodarowanie stoków Dębowca w Bielsku-Białej”:
  - instalacje elektryczne zewnętrzne
  - instalacje elektryczne wewnętrzne
  - stacja transformatorowa
  - zasilanie awaryjne
  - oświetlenie stoku.

 • Dla FAZOS S.A., grupa FAMUR
  Inwestycja – modernizacja hali produkcyjnej
  - dostawa i montaż aparatury
  - montaż oświetlenia głównego, ewakuacyjnego i postojowego
  - montaż okablowania
  - sterowanie oświetleniem hali.

 • Dla Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o.
  prace modernizacyjne oraz wdrożeniowe, zakłady chemiczne:
  - instalacje odgromowe i uziemiające;
  - rozbudowa rozdzielnic sterowniczych;
  - montaż elementów AKPiA.

 • Dla SCA PR Polska Sp. z o.o. (Intermarche)
  - instalacje elektryczne oraz sterowania- pawilon handlowy, galeria, Bytom;

 • Dla Skanska S.A., Dywizja Budownictwa Ogólnego
  - instalacje elektryczne wewnętrzne, montaż linii świetlnych, zasilanie urządzeń-pawilon handlowy sieci LIDL, Katowice, ul. Ligocka.

 • Dla Metkom Sp. z o.o., Żory
  - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w nowo wznoszonym kompleksie produkcyjno - biurowym, SUN-WAY, Warszowice (sieci zewnętrzne i wewnętrzne);
  - okablowanie telewizji przemysłowej, kontroli dostępu oraz instalacji alarmowej.

 • Dla Skanska S.A., Dywizja Budownictwa Ogólnego
  Euro- Centrum Park Naukowo-Technologiczny, Katowice
  - prefabrykacja półpośredniego układu pomiarowego;
  - wymiana złącz kablowych.

 • Dla Skanska S.A., Dywizja Budownictwa Ogólnego
  Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny, Niwka Modrzejów
  - wykonanie półpośredniego układu pomiarowego;
  - zasilanie maszyn i innych odbiorów lokalnych.

 • PW K-Tech, Żory
  - instalacje elektryczne- adaptacja hali warsztatowo magazynowej
  - prefabrykacja rozdzielni głównej.

 • Koksownia Częstochowa NOWA
  - montaż elementów AKPiA;
  - prefabrykacja i montaż rozdzielnic;
  - modernizacja oświetlenia i stacji rozdzielczych.

 • PGE Elektrownia Bełchatów, budowa bloku energetycznego, 858MW
  - montaż aparatury NN oraz tras kablowych.

 • Elektrociepłownia CZECHNICA w Siechnicach
  - montaż elementów AKPiA.

 • Elektromontaż 1 Katowice
  - prefabrykacja rozdzielnic NN.

 • Market sieci Biedronka, Pieszyce
  - montaż oświetlenia wewnętrznego.

 • Market sieci Biedronka, Warszawa- Ursus
  - przebudowa instalacji elektrycznej- adaptacja do standardów Jeronimo Martins.

 • Market sieci PLUS, Warszawa
  - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej.

 • Cerro Torre- punkty handlowe
  - Galeria Handlowa KLIF, Warszawa- kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej
  - Centrum Handlowe MARINO, Wrocław- kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej.

 • Market sieci NETTO, Chorzów
  - kompletacja dostaw;
  - prefabrykacja rozdzielnic;
  - zasilenie obiektu oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego.

 • Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  - roboty ogólnobudowlane, remont bloku operacyjnego.

 • Sanatorium Dziecięce BUCZE, Górki Wielkie
  - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w nowo wznoszonym pawilonie.

 • Hotel „Dyliżans Pocztowy”, Katowice
  - wymiana instalacji odgromowej.

 • Na zlecenie KWK Marcel, prace w Marklowicach
  - ogólno budowlane prace zabezpieczające, na szkodach górniczych.